Licencje

Zakup licencji

Jest to tradycyjny sposób zakupu oprogramowania. Licencja jest bezterminowa i płacisz mniejszą opłatę roczną za jego aktualizację. Nie pobieramy opłat za aktualizację dla klientów, którzy podpisali z nami umowę na usługi serwisowe i konserwacyjne. Oprogramowanie jest instalowane na Twoich serwerach w Twojej infrastrukturze informatycznej. Do przechowywania raportów wykorzystywane są bazy danych Oracle i SQL Server.

 

Proces implementacji

Oprogramowanie jako usługa

Inną opcją jest dzierżawa od nas kompletnego rozwiązania. Zajmiemy się serwerem i hostingiem baz danych w chmurze, zapewniając niski koszt inwestycji początkowej oraz elastyczność, ponieważ liczbę licencji można zwiększać i zmniejszać wraz z upływem czasu.

 

Proces implementacji SaaS Szczegółowe informacje