Program do korekty tekstu InformCC

Żegnajcie błędy!

Korekta stanowi jeden z najistotniejszych elementów produkcji materiałów grafi cznych, nie tylko dla dostawców treści, ale również dla projektantów i drukarzy zaangażowanych w ten proces. Tu właśnie wkraczamy my: Pakiet Inform Content Compare zapewnia niezawodność korekty tekstu. Oprogramowanie to jest internetowym pakietem automatycznych programów do korekty tekstów, który zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do obsługi pełnego cyklu życia materiałów graficznych!

Omawiany pakiet oprogramowania składa się z 3 modułów:

  • Moduł Text Compare jest przeznaczony do treści tekstowych
  • Graphic Compare służy do analizy pikseli
  • Hot Folder jest narzędziem typu upuść i porównaj

Pakiet Inform Content Compare jest kompletnym i łatwym w obsłudze pakietem programów, który umożliwia elektroniczne porównanie oryginalnych dokumentów, układów grafi cznych, zdjęć i innych dokumentów ze zmodyfi kowanymi wersjami tego samego pliku lub makiet z plikami graficznymi. Program do korekty tekstu w wyraźny sposób wskaże różnice w obrębie tekstów. System umożliwia znaczne skrócenie czasu pracy oraz zmniejszenie liczby błędów dzięki podwyższeniu poziomu niezawodności i spójności kontroli jakości. Profesjonalna korekta tekstu, którą zapewnia aplikacja jest narzędziem całkowicie internetowym, łatwo dostępnym i obsługiwanym za pomocą takich przeglądarek jak Internet Explorer czy Apple Safari. Nie wymaga instalowania jakichkolwiek wtyczek! Nasz poprawiacz tekstu sprawi, że praca z nawet najbardziej obszernymi dokumentami nie będzie wymagała dużego nakładu pracy. Oprócz tego funkcja podpisu elektronicznego i rejestru umożliwia również znaczne obniżenie ryzyka podrobienia podpisu i błędów archiwizowania raportów.

InformCC automatyczna korekta

Moduł Text Compare umożliwia analizę tekstu niezależnie od stylu, rozmiaru czy poziomu podobieństwa. Rewolucyjna funkcja Language-Independent umożliwia również porównywanie tekstów pisanych w językach obrazowych (takich jak język chiński) lub języków pisanych od prawej do lewej strony (takich jak język arabski lub hebrajski). Analizę porównawczą można przeprowadzić na zaznaczonych obszarach lub całych stronach. Można ją przeprowadzić w odniesieniu do tekstów napisanych wieloma językami na jednej stronie. Obsługiwane formaty to PDF, Word, Excel, Adobe Illustrator, Xml i pliki tekstowe.

Innowacyjna funkcja systemów Adobe Annotations Compare umożliwia wykrywanie rozbieżności pomiędzy przypisami (jak na przykład notatka „Sticky Note”) i tekstem głównym. W podobny sposób umożliwia ona weryfikację prawidłowego rozmieszczenia zmian w oryginalnym tekście sugerowanych w przypisach zmienionej wersji dokumentu.
Funkcja Text Compare gwarantuje 100% wykrywanie rozbieżności pod warunkiem, że plik PDF zawiera tekst aktywny (Unicode).
Wszelkie rozbieżności wyświetlane są względem kategorii rozbieżności, na przykład: zmieniono, dodano lub usunięto tekst, indeks górny/indeks dolny, pogrubienie/kursywa. Funkcja Comparison Settings umożliwia również użytkownikowi określenie właściwości, jakie należy uwzględnić, na przykład: pogrubienie i kursywa, czcionka i rozmiar, minimalny rozmiar tekstu, kolor tekstu.
Na stronie Wyniki znajduje się pełna lista wszystkich wykrytych rozbieżności. W widoku rozbieżności użytkownik może z łatwością przeglądać wszystkie rozbieżności i nawigować pomiędzy nimi. Możliwy jest również odczyt kodów kreskowych lub tekstu w języku Braille’a oraz danych technicznych.

Jak wyszukać duplikat treści?

Pobierz folder produktowy